بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

لـبـخـنـــدشــــ را تـقـسیـمـــــ کــرد ؛

خـنــده اشــــ بــﮧ مـنــــ رسیـــد ...

لـبــــ هـایـشــــ بــﮧ دیـگــریـــــ ـ ـ

+++ بــا مـردیــــ بـاشــــ کـه رژ لـبـــــ اتـــــ رو خــرابــــــ کنـﮧ ... نــﮧ ریـمـلـتـــو ...

   ++ امـــروز تـلـخـمـــــ ــ ـ مـثــﮧ زهــرمـــار ...

      + تـبـــــ دارمـــــ ــ ـ دردمــــ مـیـــاد !! مـثــﮧ اولـیـنـــ روزایــــ کـﮧ رفـتــﮧ بـودیـــــ

        - داشـتـنـــــ یــﮧ جـفــتــــ دسـتــــ گـرمــــ و مــهـربــونــــ واسـﮧ ایـنــــ روزامــــ لازمـــﮧ


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱۳ آبان ۱۳٩۱ ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()