بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

چـــرا آدمـــا نـمیـــ دونــن ... !

بـعـضـی وقـتـــا خــداحـافـظ یـعـنـیـــ " نــذار بـــرمــــ " ...

یـعـنـیــــ بــرمــــ گــردونــــ

یـعـنـیــــ ســرمــو بـچـسـبـــونـــــ بـه سـیـنـــه اتــــ و بـگـو :

خــداحـافـظ و زهـــرمـــار ... بـیـخـــود کـردیــــ مـیـــ گـیــــ خـداحـافـظ

مـگـﮧ مـــنــــ مـیـــ ذارمــــ بــریــــ ؟!

مـگــﮧ الـکـیـــﮧ !!

مــنــــ عـاشـقـتـــمـــــ ــ ـ ! مـگــﮧ بــدونــــ تـــو مـیـــ تــونــمــــ ــ ـ

++ و آخـرشـمـــ بـگیـــ : " شـیــر فـهـمــــ شـد ؟ " و مـنـــ دلـــــ ضـعـفــﮧ بـگیــرمـــ از ایـنـــ هـمــه عـاشـقـونــﮧ هــایــــ مـردونــﮧ اتـــــ ــ ـ

 + هـمشـــ دارمـــ زور مـیـــ زنـمـــ تــا بــاورمـــ کـنـیــــ ! هـمـشـــ دارمــــ زر مـیـــ زنـمــــ کــه بــاورم کـنـیــــ ــ

    - اگــه زنــدگـیـــــ زیـبـــا بـــود ... کـودکــــ آنـــرا بـا گــریــه آغـــاز نـمـیــــ کــرد ...

    - تــو اونـور دنـیـــا بـاشـیـــ ، پـشــتــــ ابـــرا بـاشـیــــ ، دوســـتــــ دارمــــ مـنــــ

       


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٢٠ آبان ۱۳٩۱ ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()