بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

ایـــن روزهـــــا زیــــادی ســاکـــتــــــ شـــده امـــــ ــ ـ

نـمـی دانـمــــــ چــــرا حــرفـهــــایـمـــــــ ــ ـ

بـــﮧجــــایــــــ گـلـــــو

از چـشـمــهـــایـمــــــ بـیـــــرونــــــ مـی آیـنــــد ...

 

+++ نـمیــدونـمـــــ چـرا گـاهـیــــ بـیــــ اخـتـیـــار ایـنـجــوریــــ مـیشــمــــ ــ ـ

بـهـمــــ مـیگـن حـسـاسـیــتــــــ فـصـلـیـﮧ ! آره مــنــــ بـه فـصـلـــ فـصـلــــ ایــنــــ دنـیـایــــ

بــدونـــــ تـــو حـسـاسـمــــــ ــ ـ

  ++ تــو مـغـــروریـــــ ! و نـگـــاهــاتــــ سـنـگیـــن و کـوتـاســتـــــ ! آرومـمــــ مـی کـنـن ...

    هــر چـنـــد کـوتــــاهـــــ ــ ـ

   + تـــو دنـیــایــــ مـنـی ! ( نـمیـخــوامــــ ایــنــــ حــرفــــ رو بــزنـمـــــ ) ولـی بـه دنـیـــا

     اعـتــمــــادیــــــ نـیـســتــــــ ــ ـ

   - هـمیشــﮧ مـثــﮧ دیـــروز بــاشـــــ ــ ـ . دوسـتـــــ داشـتـنـیـــــ تــر شـده بــودیـــــ ــ ـ

       


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱٧ آذر ۱۳٩۱ ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()