بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

تـنـهــایـیـــــ ــ ـ یـعـنــیـــــ

اگـه هـزار بــارمــــ از اولــــ تــا آخــر لـیســتـــــ شـمــاره هـایــــ مـوبـایـلـتــــو چـک کـنـی

نـتـــونـیــــ کـســی رو پـیـــدا کـنـی کـه بـاهــاش درد و دل کـنـیـــــ ــ ـ

 

+++ نـگــاه کـنــــ فـقـط بـا نـگـاه کــردنــتـــــ مـنــو تـــو چـه رویــایـیــــ انـداخـتــیــــ ــ ـ

 ++ هــه ! مـنـو چـه بـه فـلسـفــه .... مـن هـنــوز تــو مـنـطــق چـشـمــاتــــ مـانـدمــــ ــ ـ

  + کــاشــــ جـــرأتـمـــــ یـه کـم بـیشـتــــر بـــود ....

   - عـصـبــانـیـتـــت  رو چــه حـسـابـیـــــ بـــذارمـــــ ــ ـ ؟ خــودتــــ بـگـــو !!.....

            عـــاشــقـــــ چـشـمـــاتــــــــ ـــــم               


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱۱ دی ۱۳٩۱ ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()