بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

میـگن دستــــ از سرتــــ بـردارمـــــ !

اما دستـایـــــ مـنــــ که هیـچــــ وقتـــــ رو سرتــــ نبود ...

منـــ هیـچوقتـــ شایسته ی ایـنـــ نبـودمـــ که مـوهـاتـو نـوازشـــ کنمـــ!

دستـایــــ مـنــــ هـمیـشه جلوتــــ بود ....

واسه گداییــــ عـشقــــ ...

یــادتـــ رفـتــه ؟؟

 +++ نـگــرانـیـــ واسـتــــ مـفـهـومـیــــ داره ... ؟!!

  ++ هـمیشـه و هـمیشـه هـیـجـانــ انگیــز تـریـنـــ قـسمـتـــ زنـدگیـمــــ بـودیــــ ...

    + هـنــوزمــــ مـثـه نـفـسیـــــ بــرامـــــ ...

     - وقـتـیــــ 1 زنـــــ سیـگار میکشـه ، بــدونــــ کـار از گـریـه گـذشـتـه! امــا وقـتـیــــ 1 مــرد گـریـه می کنــه بـدونــــ کـار از سیـگار گـذشـتـه ...


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٢٥ مهر ۱۳٩۱ ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()