دلـمــــ بودنــــ می خـواد ... فـقـط لـحظـه ایـــ ...

بعضیــــ وقتا هستـــــ که دوستـــــ داری کنارتــــ باشه ...

محکمــــ بغلـتـــ کنه ... بذاره اشکــــ بریزی تـا سبکـــ بشیــــ ...

بعد آرومــ تو گوشتـــ بگه: دیـوونـه چتـه ؟ مـنـــ کـه بـاهـاتـمـــ ...


++ بعـضیــ دردا نمی ذارنـــ کـارتــــ به فـریـاد بکشـه ! خـفـه اتـــ می کنـن ... نـفسـامـــ یکیـــ درمـیــون شـده الانـــــ ...

  + بــازمــــ گـریـه هــایــــ شـبـونـه امــــ شـروعـــ شــد ... 

        - خیلیــــ نـامــردیـــــ ! آخـه " چـنـد بـغـض " بـه یـکـــ گـلـو ... !!!

/ 11 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

از جنس کدام نور بودی ستاره من؟ که جسارت با تو بودن در من جنبید؟ و من چه عاشقانه به رویت لبخند زدم و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی و این شد عاشقانه ی آرام "من" و تو"

sam

خیلی زیبا بود[گل]

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

لــــــــحظه های ســــکوتم؛ پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند مــــــملو از آنــــــچـــه مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم و نــــــــــــمی گـــــویم...!!!

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

خيلی سخته عاشــــــــــــق کسی باشی که روحشـــم خبر نداشته باشـــــــــــه !!! اما خيلی شـيـريـنـه کـــــــه يواشکی عـــــــاشــــــقانــه ... نگاهش کنــــــــــــــــــی و توی دلــــــــــــت بــگـــــی خیلــــــــــی دوستـت دارم . . . !

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

نبودنت نامردیت... هیچکدام نه اذیتم کرد و نه برایم سوال شد!! فقط یك بغض خفه ام می کند...! چگونه نگاهت کرد که مرا اینگونه تنها گذاشتی...؟؟!!!

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

دستشــ رآ میگیرمــ و زیـ ـر گوششــ زمـ ـزمهـ میکنمــ کهـ پُشتــ تمآمـ نگرآنے هاے مَنــ کسے ایستآدهـ کهـ دیوآنـ ـه وآر دوستشــ دآرمــ

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

اگر♥ تــــــــو♥ را امتحان میگرفتند، بی شَکــــــ مَـــــن رتبه اوَل میشدم ... بَـســـ که تِکـــرار کَردم نامَـتــــ♥ ـــــ را در مرور خاطِـــــــراتـــــــ✿ ـــــ

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

مــي دونـي تَلـــخ تَــريـن اِتفــــاق چيـــه؟؟ اينـــه کـِـه تــــو بِخـــواي……. اونــــَم بِخـــــواد……….. وَلـــي سَـــر نِـــوِشتـــــ ؟ ن هنوز بــــاورش نـــدارم...

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

لـــذت چـــيـــز احـــمـــقـــانـــه اي اســـت... دنـــيـــاي مـــن هـــم احـــمـــقــــانــــه تــــر چـــون لـــذت دنـــيـــاي مـــن تــــــــــــو بــــودي لــــعـــنــــتــــــي!!!

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست تا بگویم ” خدایا ” دوستت دارم