... BeSt Taste

بــا هـیــچـــــ مــزه ای عـوض نـمیـکـنـم نـمـکـــــــ چـهــره اتــــــ را ...!

ولــی مـتـعـجـبــــــم !!

از شـیــریـنــی لـبـانـتــــــ در ایــن نـمـکـــــزار ....

/ 1 نظر / 9 بازدید
محسن

کثافط با لبش چیکار داری