... JuSt StaY

هـیـچـگـاه بـه  " بــی تــو بــودن هـــا "

دلـمـــــ  عــادتــــــ نـکــرد ...

یــا بـمـــان ...

یـــا ...

یــا نــدارد ...

" فـقــط بـمـــان " !!

/ 1 نظر / 4 بازدید