لـبـخــ ـنـــ ــ ــد ...

لـبـخـنـــدشــــ را تـقـسیـمـــــ کــرد ؛

خـنــده اشــــ بــﮧ مـنــــ رسیـــد ...

لـبــــ هـایـشــــ بــﮧ دیـگــریـــــ ـ ـ

+++ بــا مـردیــــ بـاشــــ کـه رژ لـبـــــ اتـــــ رو خــرابــــــ کنـﮧ ... نــﮧ ریـمـلـتـــو ...

   ++ امـــروز تـلـخـمـــــ ــ ـ مـثــﮧ زهــرمـــار ...

      + تـبـــــ دارمـــــ ــ ـ دردمــــ مـیـــاد !! مـثــﮧ اولـیـنـــ روزایــــ کـﮧ رفـتــﮧ بـودیـــــ

        - داشـتـنـــــ یــﮧ جـفــتــــ دسـتــــ گـرمــــ و مــهـربــونــــ واسـﮧ ایـنــــ روزامــــ لازمـــﮧ

/ 29 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

آرتمیییییییییییییییییییییییییییییییییس جووووووووووووووووووووووووونم[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] عااااااااااااااااااااااااااااااااااااشقتم[خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه]عزیزم مرسی بابت کااااااااااااااامنت های زیباااااااااااااااااااااااااایی که وااااااااااسم گذاشتی [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]قربوووووووووووووووووووووووووووونت برم گل من[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

SAM

ممنون با افتخار لینک شدید[گل][قلب][گل]

ارتمیس

می دانم می بینی منی را که هر شب فقط به امید دیدن تو در خوابم چشمان نم دارم را روی هم می گذارم....! روز رفتنت...چقدر اشک ریختم که باشی که بمانی..... که منِ کوچک هنوز طعم دلتنگی را نچشیده بودم...... اما بعد از رفتنت یاد گرفتم چه طوری سر دل تنگم را گرم کنم.....! اما هنوز هم اشک می ریزم برای بازگشتت..... یعنی میشود فقط یکبار دیگر برگردی.....

ارتمیس

سلام اجی دوقلو چه خبراااااا؟

پریوش

نه لبخندت رامی خواهم ونه لبهایت ونه دستهایت را فقط اشکهایم رادرنیاورد

پریوش

نه لبخندت رامی خواهم ونه لبهایت ونه دستهایت را فقط اشکهایم رادرنیاورد

ارتمیس

فدات شم منم هستم بوووووووووووووووووس

فیامین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]