GOD ... You Do This

دیشـــﺐ ﺧـــﺪﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﺻـــﺪﺍﻡ ﻛـــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔــــﺖ : ﺧـــﻮﺍﺑﯽ ؟

ﻋﺸـﻘـتــــــ ﺩﺍﺭﻩ ﻗــــﺮﺑﻮﻥ ﯾــــﻜﯽ ﺩﯾــــﮕﻪ ﻣﯿــﺮﻩ ؛

ﺍﻭﻧـــﻮﻗـتــــــ ﺗــــﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿـــﺪی ... ؟؟

ﻟﺒﺨـﻨــﺪﯼ ﺯﺩﻡ و ﮔﻔﺘــﻢ : ﺧـــﺪﺍ ﺟــونــﻢ !

ﺍﯾـﻦ ﻫﻤـﻮﻥ ﻣﺨـﻠـﻮﻗـﯽ ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺁﻓﺮﯾـﺪﯾــﺶ

ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩتـــــ ﺁﻓـــــﺮﯾﻦ ﮔﻔـﺘـﯽ ....

/ 1 نظر / 17 بازدید
سپیده

~•~برای چراغهای همسایه اتــــــ هم نـــــــــــور آرزو کـــــنــــــــــ . . .~•~ ~•~بی شکــــــــــــــــ حوالـــــــــــــی اتــــــ روشنتر خــواهـــدـ شـــــدـ . . .~•~[گل]