.... LipS

گـفـتــــم لــب تـــر کـنــی مـیـمیــــرمـــــ ــــ

امـــا ...

نــه ایـنـکــه لـبــت را بــا لـبـهـــای دیـگـــری تــــر کـنــــی ....

/ 4 نظر / 5 بازدید
محسن

حتما فازش بیشتر بوده با لبای دیگه[نیشخند]