... ALONE

تـنـهــایـیـــــ ــ ـ یـعـنــیـــــ

اگـه هـزار بــارمــــ از اولــــ تــا آخــر لـیســتـــــ شـمــاره هـایــــ مـوبـایـلـتــــو چـک کـنـی

نـتـــونـیــــ کـســی رو پـیـــدا کـنـی کـه بـاهــاش درد و دل کـنـیـــــ ــ ـ

 

+++ نـگــاه کـنــــ فـقـط بـا نـگـاه کــردنــتـــــ مـنــو تـــو چـه رویــایـیــــ انـداخـتــیــــ ــ ـ

 ++ هــه ! مـنـو چـه بـه فـلسـفــه .... مـن هـنــوز تــو مـنـطــق چـشـمــاتــــ مـانـدمــــ ــ ـ

  + کــاشــــ جـــرأتـمـــــ یـه کـم بـیشـتــــر بـــود ....

   - عـصـبــانـیـتـــت  رو چــه حـسـابـیـــــ بـــذارمـــــ ــ ـ ؟ خــودتــــ بـگـــو !!.....

            عـــاشــقـــــ چـشـمـــاتــــــــ ـــــم               

/ 10 نظر / 5 بازدید
sheida

shayad unai k tu liste mokhatabatan liaghate shenidane harfato nadashte bashan [ماچ] hatman injoorie [زبان] hichkas tanha nist ba hamrahe aval [نیشخند]

sheida

shayad unai k tu liste mokhatabatan liaghate shenidane harfato nadashte bashan [ماچ] hatman injoorie [زبان] hichkas tanha nist ba hamrahe aval [نیشخند]

sheida

shayad unai k tu liste mokhatabatan liaghate shenidane harfato nadashte bashan [ماچ] hatman injoorie [زبان] hichkas tanha nist ba hamrahe aval [نیشخند]

sheida

..................\..\\............/. //.. ....................\..\\........../. //.. ......................\..\\......../. //.. .......................\ ```´´´-//.... .....................(___).(___)-..... ......................(0)......(0)``-._.. ........................|~......~ ,.`-..._.. ........................|...........|...`-...._.. ........................|........../\..........`-._.........__...---'''''-..._..._.. ........................|.........|..\.... سلام....`-._ .. _.--' ..خوبي؟....._..`... ........................).........|...\...........``...... وبم آپ شد............\`\..\. ....................../...........|....\...........بدو بيا پيشم....................|.`\.\.. ...................../_....__)......\................منتظرتما.....................|...`\.\. .................../.............\.......|...................اينم فرستادم ......../.......).). ..................|...............|......|.....................بشيني روش ........./......(.(.(.(.. .....

sheida

..................\..\\............/. //.. ....................\..\\........../. //.. ......................\..\\......../. //.. .......................\ ```´´´-//.... .....................(___).(___)-..... ......................(0)......(0)``-._.. ........................|~......~ ,.`-..._.. ........................|...........|...`-...._.. ........................|........../\..........`-._.........__...---'''''-..._..._.. ........................|.........|..\.... سلام....`-._ .. _.--' ..خوبي؟....._..`... ........................).........|...\...........``...... وبم آپ شد............\`\..\. ....................../...........|....\...........بدو بيا پيشم....................|.`\.\.. ...................../_....__)......\................منتظرتما.....................|...`\.\. .................../.............\.......|...................اينم فرستادم ......../.......).). ..................|...............|......|.....................بشيني روش ........./......(.(.(.(.. .....

sam

آرام تــر سـکـوتــ کـن! صـدای بـی تـفـاوتـی هـایـتـ خـُـردم مـیکند ... [گل][گل][گل]

محسن

میخوای شمارتو بده تا شب به شب بهت اس بدم چند تا جوک بگم بخندی[نیشخند]

sam

دَر جَــــواب ابلَهـــــان ، آنقَـــــدر خــــامــوش مــــانـــدیــم کـــه گـفـتَـنـــد : حَـــرفـــ حســـــاب جَــــوابــــ نَــــدارد . . .

امین

سلام به وبم بیا یه پست گذاشتم جواب بده

sam

آغوش گرمم باش ، بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم...[گل]