ﻗـﺎﻧـﻌـــــﻢ … !
ﺍﻭ ﻗـﺴﻤـﺖ ﻣــﻦ ﻧﺒــﻮﺩ …!
مــال ﻣـــﺮﺩﻡ ﺑــﻮﺩ …!
ﻗـﺮبــون ﺩلـــــ خـودم ﻛﻪ ﻣــﺎﻝ ﻣــﺮﺩﻡ ﺧـﻮﺭ نـیسـتــــــ !

/ 4 نظر / 21 بازدید
Arash

خيلي خيلي زيبا بود[گل]

nafas

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@ سلام مهربون بیا منتظرم