حــال مــن ... بــدون تـــو ...

مــی خـواهـی بــدانــی چـه می کـشـــم ؟؟!

 فـقـط یـکـبــــار سـیـگـــار را ...

از آن طــرف کـه مـی ســوزد بـکــش ...

++ دیـگه کـارم بـه جـایــی رسیــده کـه طـوری بـایـد دلـتـنگ بشـم ک بـه کسی بـرنخـوره ...

   + ایـن دردی که می کـشـم ... درد بـی تـو بـودن نیسـت! تـاوان بـا تـو بـودنـه ...

/ 0 نظر / 7 بازدید